Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

TAR

45 Rechterlijke Uitspraken

45 rechterlijke uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Socialezekerheidsrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 15-9-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Gelet op 4.2 tot en met 4.8 wordt de rechtbank gevolgd oordeel dat ten tijde van de ontslagverlening niet sprake was van zodanige verstoring arbeidsverhouding en impasse dat voortzetting...
Datum uitspraak: 8-9-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Oplegging disciplinaire straf van voorwaardelijk ontslag met een proeftijd van 24 maanden. Plichtsverzuim. Niet is gebleken dat hetgeen appellante wordt verweten niet aan haar is toe te...
Datum uitspraak: 14-1-2016
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. De minister heeft niet aannemelijk gemaakt dat het door hem bij het bestreden besluit op grond van zijn vaste gedragslijn gemaakte onderscheid naar leeftijd noodzakelijk...
Datum uitspraak: 16-7-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verstoorde arbeidsverhouding.
Datum uitspraak: 16-7-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag. Plichtsverzuim. Onwerkbare situatie. Terecht heeft het college zich tegenover hen op het standpunt gesteld dat hun privéproblemen geen weerslag mochten hebben op de...
Datum uitspraak: 28-5-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wegens ongeschiktheid anders dan wegens ziels- of lichaamsgebreken. De korpschef heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat voor het niet op juiste wijze afhandelen van de...
Datum uitspraak: 5-2-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

1) Afwijzing verzoek om een boete te betalen van € 50.000,-- wegens overtreding van de vaststellingsovereenkomst. Niet kan staande worden gehouden dat de Kamer van Koophandel artikel...
Datum uitspraak: 22-1-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Garantie op een uitkering ingevolge de WW alsof geen sprake is van verwijtbare werkloosheid, de aanvullende en de na wettelijke werkloosheidsuitkering op grond van de CAR, alsmede een...
Datum uitspraak: 20-11-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Berisping. Ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid voor het vervullen van de functie, anders dan wegens ziekte. Mogelijkheid tot verbetering. Niet kan worden geconcludeerd dat...
Datum uitspraak: 26-6-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Toekenning extra uitkering van 10% tot het bereiken van de 65 jarige leeftijd, en een bijkomende ontslagvergoeding van één maand per dienstjaar. Geconcludeerd wordt dat appellante geen...