Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

TAR

81 Rechterlijke Uitspraken

81 Eerste aanleg - meervoudig uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 21-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

pensioengat
Datum uitspraak: 25-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen ongeval in de zin van de Regeling proces-verbaal van ongeval en rapportage medische aangelegenheden. Blootstelling aan lawaai gedurende bepaalde periode en gaandeweg ontstaan van...
Datum uitspraak: 20-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beëindiging gastvliegerschap inspecteur-vlieger.
Datum uitspraak: 24-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Einde BW-uitkering op grond van BWDEF bij bereiken leeftijd 65 jaar en niet bij bereiken AOW-gerechtigde leeftijd, waardoor AOW-gat. Geen objectieve rechtvaardiging voor hanteren...
Datum uitspraak: 9-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Partijen zijn ontslag op andere gronden artikel 99, eerste lid, ARAR en uitkeringsregeling overeengekomen. Dat eiser achteraf liever geen ontslag of een andere uitkeringsregeling voor...
Datum uitspraak: 18-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In aanmerking genomen, dat in de wetsgeschiedenis bij de totstandkoming van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht geen aanwijzing te vinden is voor een oogmerk tot wijziging van de...
Datum uitspraak: 23-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Haagse weigerambtenaar vecht zijn ontslag aan. Zaak tegen de gemeente Den Haag. Vonnis: Ontslagen Haagse weigerambtenaar krijgt baan niet terug.
Datum uitspraak: 4-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bodemprocedure. MK. Ambtenarenzaak. Discipliniar ontslag. Eigenmachtig geen gevolg geven aan opdrachten om op het werk te verschijnen of gesprekken daarover aan te gaan. Geen medische...
Datum uitspraak: 13-6-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beoordeling van basisstage civiel recht. RAIO. Verweerder is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat de keuze voor een score A op het resultaatgebied “uitspraken” niet op...
Datum uitspraak: 17-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overdracht militair pensioen aan ABP. Geen aanspraak meer op onvoorwaardelijke indexering.