Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

TAR

57 Rechterlijke Uitspraken

57 Eerste aanleg - enkelvoudig uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 6-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiser voert aan dat verweerder geen of onvoldoende rekening heeft gehouden met het traject dat aan de schriftelijke waarschuwing is voorafgegaan. Eiser werd vanwege vermeend wangedrag...
Datum uitspraak: 27-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beëindiging privégebruik dienstauto. De korpschef van politie is een tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan, zodat de ‘Tijdelijke Regeling overgangsbeleid bij het...
Datum uitspraak: 30-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:
Datum uitspraak: 13-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering afgifte Security Clearance geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb Aanwijzing voor uitzending geen ongeclausuleerde en ondubbelzinnige toezegging op uitzending. Geen recht...
Datum uitspraak: 28-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beëindigingsovereenkomst/convenant. Ontslag op eigen verzoek. Ziekte. Dwang. Wilsgebreken?
Datum uitspraak: 2-9-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroep tegen beoordeling gegrond verklaard wegens strijd met verbod van reformatio in peius. Bovendien voor eiseres onduidelijk wat de resultaatafspraken waren.
Datum uitspraak: 15-9-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiser heeft gesolliciteerd naar een functie bij de vliegbasis Gilze-Rijen. Verweerder heeft aan eiser medegedeeld dat hij geschikt wordt geacht om de functie adequaat te kunnen...
Datum uitspraak: 15-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

AMAR Eiser, aangesteld als beroepsmilitair voor onbepaalde tijd heeft deelgenomen aan de "Groene Dagen 2005". Hierbij is eiser (...) ten val gekomen en heeft daarbij zijn zesde nekwervel...
Datum uitspraak: 19-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

militaire ambtenarenwet; bezwaar tegen vastgestelde beoordeling: termijn waarbinnen verweerder had moeten beslissen is ruimschoots overschreden. Beroep is gegrond, verweerder wordt...
Datum uitspraak: 18-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

- medische beperkingen - externe re-integratie - voldoende pogingen tot interne re-integratie? - motivering

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature