Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2015:365
Centrale Raad van Beroep, 14-1972 AW

Inhoudsindicatie:

Disciplinair straf van plaatsing in een salarisschaal waarvoor een lager maximumsalaris geldt wegens plichtsverzuim. Aannemelijk dat B door een verkeersmanoeuvre van appellant genoodzaakt was om te stoppen en dat de situatie voor B bedreigend was. Oplegging van de straf voor onbepaalde tijd is niet onevenredig aan het gepleegde plichtsverzuim.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug