Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2015:287
Centrale Raad van Beroep, 12-6208 MAW

Inhoudsindicatie:

Ontslag. Aangezien onvoldoende feitelijke grondslag bestaat om aan te nemen dat appellant ten tijde van de ontslagverlening niet-uitzendbaar was wegens sociale redenen, was de Kroon niet bevoegd appellant op grond van artikel 39, tweede lid, aanhef en onder j, van het AMAR te ontslaan.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug